ESPOON KAUPUNKI 

Espoon tärkein voimavara ovat aktiiviset kuntalaiset, oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset. Tavoitteena on, että Espoo on kunta-alan edelläkävijä sekä hyvä paikka asua, oppia,  tehdä työtä ja yrittää.

Helsingin seudun 14 kunnan metropolialueella Espoo kannattaa verkostomaista yhteistyötä ja vastustaa pakkoliitoksia. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne, vesi, jätehuolto, erikoissairaanhoito, ammattikorkeakoulut ja ammatillinen koulutus järjestetään jo seudullisesti. Useiden lähipalvelujen kuten kirjastojen käytöstä on jo sovittu yli kuntarajojen.

Espoo muodostuu yhteensä viidestä tiiviistä kaupunkikeskuksesta, joita ympäröivät pientalovaltaiset alueet. Jokaisessa on noin 50 000 asukasta, mikä takaa optimaalisen ostovoiman sekä julkisten että yksityisten palvelujen tarjoamiselle. 

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ  

Espoo on yli 250 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on viihtyisä, elävä, nopeasti kasvava ja kehittyvä asuinpaikka. Espoon verkostomainen kaupunkirakenne nojaa vahvasti tie- ja raideliikenteen väyliin ja solmukohtiin. Lähivuosina kaupungin kehittämiseen investoidaan ennätyksellisen paljon.

Espoon kaupunki on merkittävä rakentaja. Se rakennuttaa ja rakentaa mm. liikenneväyliä, puistoja ja muita yleisiä alueita sekä kaupungin oman palvelutuotannon tarvitsemia toimitiloja. Julkisen rakentamisen avulla luodaan ja pidetään yllä kaupunkielämän perusedellytyksiä. Julkiset rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. 

Kaupunki luovuttaa omakotitontteja tonttihakujen kautta 

Kaupunki myy ja vuokraa tontteja omatoimiseen rakentamiseen vuosittaisten tonttihakujen kautta. Luovutusperiaatteista päättää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto. Tontinluovutus on lähivuosina perustunut arvontaan, jossa espoolaiset hakijat ovat etusijalla. Vuonna 2013 tonttihaussa oli 83 tonttia. 

Hakuun tulevien tonttien määrä ja sijainti määräytyvät kaavoituksen, kunnallistekniikan ja muiden tekijöiden valmistumisen mukaan. Mahdollisia seuraavaan hakuun tulevia alueita:

Luvan hakemiseen liittyvät lomakkkeet