KÄYTTÖEHDOT OMAKIRPPIS 

Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus:omaKirppis (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän omakirppis verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot").

Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Tullessaan omaKirppis sivustolle palvelun käyttöön käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

Kirjautuminen tai käyttäjänä saapuminen omaKirppis kauppaan vaatii, että selaimesi sallii cookie-tietojen ('evästeet') lähettämisen!  Mikäli olet yhteiskäytössä olevalla internet-päätteellä, muistathan painaa 'kirjaudu ulos' kun lopetat omaKirppis  käytön!

omaKirppis Palveluntarjoajana, sekä verkkokauppa sovellus tuottaa myös laskuja (käyttää laskuja tarvittaessa). Käyttäessäsi Käyttäjänä palveluita hyväksyt sähköiset laskut joilla maksetaan (erikoistilanteissa) tavarat ja tuotteet sivustolla, maksut maksetaan aina tuotteen (tavaran) myyjän (omistajan), sekä ostajan keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Palvelu toimii verkkokaupanomaisena verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet tai ei rekisteröityneet verkkokauppa myyjät ja verkkokaupasta ostajat (jäljempänä "Käyttäjä") voivat ilmoittaa tuotteitaan (jäljempänä "Kohde", "Tavara", "Tuote") verkkokaupassa kaupattavaksi Palvelun välityksellä ja vastaavasti tehdä ostosuorituksia myynnissä olevista Kohteista. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken Käyttäjien erikseen sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa. Palvelu ei vaadi rekisteröitymistä, kuitenkin rekisteröidyttyäsi Palveluun saat enemmän toimintoja.

Anna vinkki epäilyttävästä tuotteesta omakirppis pyytää sekä käyttäjiltä että oikeudenhaltijoilta apua väärinkäytösten löytämiseksi. Käyttäjiä kehotetaan tekemään omaKirppis –palvelun ylläpidolle ilmoitus tuotteista, jotka ovat näiden ohjeiden tai palvelun käyttöehtojen tai sääntöjen vastaisia. Ilmoita virheellisyyksistä sähköpostilla info(at)omakirppis.com sähköposti osoitteeseen.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun viestinnällisiin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja Palvelun toiselle Käyttäjälle kaupanteon yhteydessä välittääkseen kohteen myyjälle tiedot ostotapahtumasta (ostajasta) ja vastaavasti tarjouksen tehneelle ostajalle tiedot myyjästä.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Palvelussa ei saa myydä tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaalin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan.

Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Laittomasti anastettua tavaraa, tuotteita ym. verrattavaa ei missään nimessä voi markkinoida ja myydä Palvelussa.  Emme myy palvelussa omaKirppis verkkokaupassa aseita, pornografiaa missään muodossa.

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille kauppapaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.  Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään myynti- tai ostotarjouksia

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärin käytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. Käyttäjän toimesta on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.  Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään muutoksen havaittuaan. Palveluntarjoaja ei palauta maksetuista palveluista saatuja palkkioita, minkään syyn tai vaatimuksen takia.

Käytämme pop-up ikkunoita viestittämiseen. Uusia uutisia linkkeineen tai linkkejä artikkeleihin, myös videoita esitellä (uusimpia) lisäksi ikkunoihin voi sijoittaa kuvagallerioita tai lyhyitä huomautuksia ja täydennyksiä jotka tuntuvat liian pieniltä itsenäisiksi sivuiksi tai pitempiäkin tekstejä, mikä helpottaa luettavuutta, kun alkuperäinen linkkisivu ei katoa alta pois. Ikkuna on asennettu mahdollisesti (yleisesti) sulkeutumaan toisen istunnon jälkeen.

Ikkunat palvelee kaikkia kävijöitä, antaa ajantasaista tietoa ja tukea omaKirppis hakemiston palveluista ym. Pop-up -ikkuna on normaali html-tiedosto, ne ovat itsenäisiä sivuja, ikkunoihin voi tarvittaessa lisätä myös työkalu- ja osoiterivit sekä vierityspalkin.

Ylivoimainen este (Force majeure) omaKirppis palveluntuottajana ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy omaKirppiksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta omaKirppis palveluntuottajan toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.